Polityka prywatnośći

Polityka Prywatności


Polityka prywatności Bitdom.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności. Rejestracja w serwisie bitdom.pl nie jest obowiązkowa. W formularzu rejestracyjnym użytkownik podaje dane firmowe, takie jak: nazwa firmy, adres, nip, regon, e-mail, imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę. W formularzu należy zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla funkcjonalnych celów opisywanego systemu internetowego poprzez akceptację tejże polityki prywatności.

Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być gromadzone przy okazji świadczenia innych usług w ramach serwisu bitdom.pl i partnerów firmy Bitdom Sp. z o.o. Podkreślamy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klientów dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Przetwarzamy dane użytkownika za jego zgodą w celu wysyłania komunikatów technicznych, informacji dotyczących serwisu bitdom.pl lub stron partnerskich, materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Bitdom Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu bitdom.pl

Bitdom Sp. z o.o. w pełni stosuje się do przepisów zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ww. ustawa nie dotyczy jednak gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o przedsiębiorstwach. Nawet w sytuacji kiedy przedsiębiorstwo nie posiada osobowości prawnej ( przedsiębiorca jest osobą fizyczną lub jednostką organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ) informacje na temat prowadzonej działalności znajdują się w Ewidencji działalności gospodarczej oraz w Rejestrze REGON. Obie bazy są jawne i powszechnie dostępne. Tak więc należy przyjąć, że w przypadku gromadzenia i przechowywania danych na temat przedsiębiorstw Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. nie ma zastosowania.


Cookies

W serwis bitdom.pl stosujemy mechanizm "cookies". Używamy cookies do zapamiętania informacji o użytkownikach. Rozpoznajemy internautów, aby dowiedzieć się jaka informacja jest potrzebna i jakie jest docelowe przeszukiwanie sieci, aby sprostać przyszłym oczekiwaniom. Cookies nie niszczą systemu w komputerze użytkownika, ani nie wpływają na jego sposób działania. Każda przeglądarka posiada opcję wyłączenia tego mechanizmu.


Poczta (newsletter)

Bitdom.pl do zarejestrowanych użytkowników/przedsiębiorców wysyła informacje techniczne i handlowe.


Odnośniki

Serwis Bitdom.pl zawiera odnośniki do innych witryn w Internecie, będących własnością podmiotów innych podmiotów. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane, które przekażecie Państwo na tych stronach.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Bitdom Sp. z o.o. , Warszawa, aktualizacja 22.06.2016